Bài Không Tên Số 14 (Đà Lạt Xanh) – Vũ Thành An (Điệu Slow) – Hợp âm Em – Kim Anh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài Không Tên Số 14 (Đà Lạt Xanh).
Tác giả: Vũ Thành An
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Kim Anh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: