Bài Ca Nhớ Bác – Xuân Quang – Hợp âm C – Minh Tuấn,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài Ca Nhớ Bác.
Tác giả: Xuân Quang
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Minh Tuấn,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: