Aubrey – NA (Điệu Slow) – Hợp âm G – Bread,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Aubrey.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Bread,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: