Anh Chờ Em – NA (Điệu Ballad) – Hợp âm Am – Phúc Bồ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Anh Chờ Em.
Tác giả: NA
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Phúc Bồ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: