Ai Bỏ Rơi Ai – Mian Huỳnh (Điệu Ballad) – Hợp âm F – Mian Huỳnh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ai Bỏ Rơi Ai.
Tác giả: Mian Huỳnh
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: F
Ca sỹ trình bày: Mian Huỳnh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: