Ai Bảo Em Là Giai Nhân – Anh Bằng (chọn điệu) – Hợp âm Am – Gia Huy,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Ai Bảo Em Là Giai Nhân.
Tác giả: Anh Bằng
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Gia Huy,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: