High Flying, Adored – Andrew Lloyd Webber (chọn điệu) – Hợp âm G – Antonio Banderas,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

High Flying, Adored.
Tác giả: Andrew Lloyd Webber
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Antonio Banderas,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: