A Man Without Love – Cyril Ornadel , Peter Callander (chọn điệu) – Hợp âm D – Engelbert Humperdinck,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

A Man Without Love.
Tác giả: Cyril Ornadel , Peter Callander
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: D
Ca sỹ trình bày: Engelbert Humperdinck,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: