7 Years – Lukas Graham (Điệu Ballad) – Hợp âm Em – Lukas Graham,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

7 Years.
Tác giả: Lukas Graham
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Lukas Graham,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: