2000 Man – Kiss (chọn điệu) – Hợp âm A5 – Ace Frehley,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

2000 Man.
Tác giả: Kiss
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: A5
Ca sỹ trình bày: Ace Frehley,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: