Ta trở về (Nhạc Hoa – Lời Việt: Jimmii Nguyễn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. [Am] Ta trở về, ta [Em] phải trở về [F] Cây còn thương gốc [G] nước thương nguồn
[F] Lá trên cành còn về ôm [Dm] đất huống chi con [E7] người
[Am] Ta trở về nay [Em] ta trở về [F] cha mẹ nay tóc [G] đã bạc màu
[F] Từng ngày qua vẫn mong [G] sao sẽ có đến ngày thấy [Am] con.

ĐK:
Kìa bông [C] lúa cành [G] dâu, đàn em [C] bé trên mấy con [G] trâu
Kìa cây [Am] chuối vườn [G] dâu, trái dưa [Am] non lắc lư trên [G] đầu
Kìa những [C] cánh cò [G] bay, nhìn quê [C] hương sao mắt cay [G] cay
Bờ đê [Am] vẫn đìu [G] hiu, khói lam [Am] chiều.

2. [Am] Ta trở về, ta [Em] phải trở về [F] nghe từng câu hát [G] đón câu vè
[F] Tiếng ve sầu còn văng [Dm] vẳng những khi trưa [E7] hè
[Am] Ta trở về nay [Em] ta trở về [F] quay về sông núi [G] của lạc hồng
[F] Này cùng nhau hãy vương [G] vai hết sức góp mình đắp [Am] xây.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: