Ta ra trận hôm nay (Văn An – năm: 1973) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Ta đi giữa mùa [Am] xuân trên đường ra [F] trận
Chào quê [Dm] hương nhằm tiền phương mạnh [C] bước
Lời nước [E7] non như càng giục giã lòng ta
Băng qua muôn núi ngàn sông rộn vui tiếng [Am] ca.

2. Rung rinh lá nguỵ [Am] trang lưng đèo gió [F] lộng
Tuổi thanh [Dm] niên đời hăng say nhịp [C] sống
Nhìn suối [E7] khe bom đạn giặc đã cày sâu
Ta đi với những bàn tay san hố giữ [Am] cầu.

ĐK:
Hành [Am] quân ta lại hành [G] quân
Núi sông nâng [C] bước đôi chân ta lên [Em] đường dặm xa
Trập trùng mà dốc [Dm] núi đường trơn
Đôi chân bao chiến [G] sĩ bước mòn đá [C] xanh
Ta [E7] đi tiếp bước cha [Am] anh
Khi nào còn [G] giặc ta đây [Am] còn hành quân [Em] xa
Chiến trường còn [G] gọi ta vẫn [C] còn hành quân [Am] xa
Ta còn hành quân [Am] xa ta còn hành quân [Am] xa.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: