Như một vết thương (Trịnh Công Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Ðời sẽ [C] buồn như một chiều [Am] nao
Hôn nhau lần [G] cuối hôn nhau lần [C] đầu
Ðời sẽ [Am] buồn dài [F] lâu, ôi trái [G] sầu rực [G7] rỡ

Ðời sẽ [C] là chưa vội tình [Am] sâu
Hôn nhau lần [G] cuối hôn nhau lần [C] đầu
Ðời sẽ [Am] buồn như chiều [G] hôm có cơn [C] mưa [G] rào
Ðời sẽ [Am] buồn như chiều [G] đông nắng lên [Am] nương [C] dâu

Ðã có nghìn [C] trùng trên môi người [G] tình
Ðã dấu nụ tàn bên trong nụ [C] hồng
Có chớm lạnh lùng trên môi nồng [G] nàn
Có thoáng gập [G7] ghềnh trên con đường [C] mòn

Ðời sẽ buồn như một vết [Am] thương
Tình sẽ [F] buồn như là nấm [C] hoang
Ôi hiu [G] quạnh với nến [C] tàn
Bên nỗi [Am] lòng [G7] vắng [C] lạnh

Ðời sẽ [C] buồn như một chiều [Am] nao
Hôn nhau lần [G] cuối hôn nhau lần [C] đầu
Tình bỗng [Am] là bể [F] dâu
Tay vẫy [G] chào lạnh lẽo
Ðời sẽ [G7] buồn như một vết [C] thương

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: