Nhớ mẹ lý mồ côi (Trương Quang Tuấn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Mẹ qua [Am] đời khi con [Em] còn trong nôi
Cha bỏ [A] con bơ vơ đi theo người
[E] Cậu mang [Am] về cưu mang vì thương [B] cháu
Khát sữa bú tay mồ côi lúc chào [Am] đời.

Cậu qua [Am] đời khi con [Em] vừa thôi nôi
Sao nhẫn [A] tâm mợ đem con đi cho người
[E] Ngày qua [Am] ngày con âm thầm khôn [B7] lớn
Hẩm hiu một [D] mình lay lất giữa chợ [Em] đời.

Phương [G] xa cha nào có [Em] hay
Mà chiều [Am] nay con giỗ mẹ nơi [Em] này
Sáo bay tìm [Bm] bầy khói hương mộ phần nghi [Am] ngút
Mỗi năm một [E7] lần con gái nhớ mẹ về [Am] đây.

Phương [G] xa cha nào có [Em] hay
Mà chiều [Am] nay con giỗ mẹ nơi [Em] này
Ngỡ như mẹ [Bm] về với con hình hài sương [Am] khói
Gió thổi bên [E7] sông lòng con nức nở nghẹn [Am] ngào
Tủi thân con [B7] khóc nhớ mẹ lý mồ [Em] côi.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: