Nhật ký cho em (Đoàn Linh & Hoài Linh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Viết trang nhật [Em] ký gói [B7] ghém trọn tiếng tâm [Em] tình
Viết [B7] trang nhật [Em] ký vừa [D] khi dừng gót quân [Em] hành
Núi cao là [B7] đây nhớ lại ngày chia tay ấy
Rưng rưng [C] nước mắt trìu mến
[Em] Dù đời lính có ngàn bến, nhớ về thăm [B7] em

2. Giấy thơm màu [Em] mới, nắn [B7] nót rằng “Nhớ em [Em] hoài””

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: