Người nhập cuộc (Trúc Phương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Tôi xin vào cuộc gian [Am] nan
Để được [F] đi và được nghe những bước xa thị [Am] thành
Ngửa mặt nhìn [Am] trời khi rét mướt
Đêm [C] đêm ngủ vùi bờ chân ướt vai [Am] sương

Tôi xin vào cuộc gian [Am] nan
Trận mạc [F] xa, chẳng rượu ngon, không gái tơ làm [Am] tình
Vài thằng bạn [Am] nghèo chung điếu thuốc
Đôi [C] môi giả cười đời khi tóc đang [Am] xanh

Vào lửa [F] trắng lính thường cháy [Am] túi
Cơm cá [F] khô lùa canh múc [E7] vội
Đêm ngang tầm pháo [Am] giặc
Cuộc tình gieo dây [C] tơ bên chiến [E7] y thế mà vẫn [Am] cười

Tôi xin vào cuộc gian [Am] nan
Mà bạn [F] thân gục ngã khi chưa biết yêu một [Am] lần
Để lại hận [Am] thù tôi tiếp nối
Khi quê [C] hương mệt nhoài trên tóc đôi [Am] mươi

————

Tôi đi vào cuộc gian [Am] nan
Kể từ [F] khi lửa miền quê đã cháy lan thị [Am] thành
Gửi về bạn bè thư lính mới
Sau [C] đêm ngủ bụi bờ chân ướt vai [Am] sương

Tay súng trận thường đi [Am] xa
Tuổi vào [F] yêu, mà hàng năm chưa vuốt ve người [Am] tình
Bởi đời cùng mặc chung áo lính
Tôi [C] thương cho tình người như chính thương [Am] tôi

Đẹp gì [F] đâu? dưới vùng bóng [Am] tối
Hơi thuốc [F] cay cà phê với [E7] nhạc
Đi bên lề chiến [Am] cuộc
Nhìn kẻ trong gian [C] nan
Tuy đã [E7] sinh vẫn cùng kiếp [Am] người.

Xin hãy vào cuộc đi [Am] thôi
Cùng bọn [F] tôi, cùng bọn tôi chia tiếng vui, lời [Am] buồn
Nhận diện hận thù qua đốm sáng xa
Không [C] hơn nửa giờ chân đất quê [Am] hương

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: