Người không đáng (Khắc Việt) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Vòng hợp âm: [Am] [F] [C] [G]

Không phải [Am] em [F] [C] đã đổi [G] thay
Chỉ vì [Am] anh [F] đã [C] hết dịu [G] dàng
Anh nhận [Am] thấy [F] anh [C] mới khác [G] xưa.

Nhưng [Am] anh [F] lại cố [C] chấp [G] không hề [Am] nói [F]
Nhưng [C] anh luôn muốn [G] em phải chạy [Am] theo [F]
Tính [C] cách của [G] anh luôn đổi [Am] thay [F]
[C] Em rất [G] mệt phải [Am] không [F] , phải [C] không? [G]

ĐK:
Câu chuyện [Am] cũ [F] vì [C] em với [G] anh
Nay còn [Am] đâu những [F] phút ban [C] đầu [G]
Bạn bè [Am] em [F] vẫn [C] nói với [G] em hãy quên [Am] anh [F]
Hãy quên [C] anh, người không [G] đáng như [Am] anh.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: