Người em sầu mộng (nhạc Y Vân, thơ Lưu Trọng Lư) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

1. Em là gái [C] bên song cửa [F]
Anh là mây bốn phương [C] trời
Anh theo cánh [G] gió chơi vơi [Dm]
Em vẫn năm trong nhung [G7] lụa.

2. Em chỉ là [C] em gái thôi [F]
Người em sầu mộng muôn [C] đời
Tình như tuyết [Dm] giăng đầu núi [G7]
Vằng vặc muôn thu nét tuyệt [C] vời.

ĐK:
Ai bảo em là giai [F] nhân
Cho đời anh đau [C] buồn
Ai bảo em ngoi bên [G7] song
Cho vương vấn nợ thi [C] nhân.

Ai bảo em là giai [F] nhân
Cho lệ đêm dâng [C] tràn
Cho tình giăng đầy trước [G7] ngõ
Cho mộng tràn gối [C] chăn.

Hợp âm guitar sử dụng

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: