Ngồi lại trên đồi (Lê Uyên Phương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Ta đâu ngờ tình xưa vẫn [A] còn như [E7] ngày [A] ấy
[E7] Khi xa người sao [D] đành [E] quên [A]
Như chim trời tìm [C#m] đất [F#m] mới
[Bm] Tan bao nhiêu nên thơ đã trong [E7] tay [A] cầm
[C#m] Theo sông xanh trôi [F#m] đi không tiếc [Bm] thương gì [E] nhau
[F#m] Như chim bay anh [Bm] ơi cuối chân [E7] trời [A] ấy
[E] Theo mây trôi mây trôi đã xa [D] rồi đã xa [E7] rồi
[A] Ngồi với lòng xót [E7] xa
[Bm] Tình vẫn còn thiết [A] tha

[A7] Một chiều [D] xuân đê mê gối chăn còn [A] ấm da nồng
Tình dài [Dm] đâu anh ơi đứt dây hững [E7] hờ
Một lần [Dm] vui cho nhau sầu muôn [E7] kiếp
Gối [Am] đầu trên [Dm] bờ vực sâu đớn [E7] đau. [A]

Ta đâu ngờ tình xưa vẫn [A] còn như [E7] ngày [A] ấy
[E7] Khi xa người sao [D] đành [E] quên [A]
Cho tim này sầu [C#m] tê [F#m] tái
[Bm] Cho bao nhiêu cơn mên đớn đau [E7] xô [A] về
[C#m] Cho hai tay buông [F#m] xuôi theo kiếp [Bm] chim trời [E] bay
[F#m] Cho tim yêu lung [Bm] lay trước bao [E7] tầm [A] với
Anh anh ơi anh ơi đã xa [D] rồi đã xa [E7] rồi
[A] Ngồi với lòng xót [E7] xa [Bm] tình vẫn còn thiết [A] tha.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: