Nghìn đêm như một (Trầm Tử Thiêng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Nửa [Am] đêm anh nghe lá [G] rơi như tiếng chân [Am] người đi lạc vào [C] đời
Nửa [Em] đêm anh nghe áo [Am] bay thấp thoáng quanh [Dm] đây cho trắng đêm [Am] dài
Lòng [F] đau như [E7] rừng cuối [Am] hạ chờ mai thu [G] sang cho lá rơi [C] vàng
Lòng [F] đau như [E7] loài cỏ [Am] dại mọc lên cô [G] đơn giữa đời bão [Am] bùng.

Anh thương những [G] chiều em đi qua [C] đây
Anh thương những [Em] chiều tóc ngủ trên [Am] vai
Gót ngà mỏi [Em] rụng mưa trên đầu [Am] non
Áo ngà quằn quại ôm đầy dòng [Am] mưa.

Em đi tuyệt [Dm] vời như mây bay [G] ngang
Em mang chiều [C] về rải trên đường [Em] phố
Em đi một [Dm] mình cho mây quên [G] bay
Em mang chiều [Em] về làm tối phương [Am] này.

Ngày [Am] mai khi quên ngó [G] nhau anh đứng chung [Am] trời vẫn thành lạc [C] loài
Ngày [Em] mai chăn chiếu tả [Am] tơi em có phụ [Dm] người theo bước chân [Am] người
Còn [F] đâu mây [E7] chiều rã [Am] rượi từ trên môi [G] em câu hát êm [C] đềm
Lòng [F] anh đêm [E7] nào cũng [Am] vậy nằm thương trăng [G] sao nghiêng rọi mái [Am] lầu.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: