Ngày đó chúng mình (Phạm Duy – năm: 1959) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Ngày [A] đó có em [D] đi nhẹ vào [E7] đời
Và [A] đem theo trăng [E7] sao đến với [A] lời thơ nuối
Ngày đó có anh [D] mơ lại mộng [E7] ngời
Và se tơ kết [A] tóc giam em [D] vào lòng [A] thôi
Ngày đôi ta [D] ca vui [E7] tiếng hát [A] với đường dài
Ngâm [D] khẽ tiếng thơ [A] khơi mạch sầu [D] lơi [A]
Ngày đôi môi [D] đôi môi [E7] đã quyết [A] trói đời người
Ôi [Dm] những cánh tay đan vòng tình [A] ái [Dm] (ớ ơ [E7] ờ)

Ngày [A] đó có ta [D] mơ được trọn [E7] đời
Tình [A] vươn vai lên [E7] khơi tới chín [A] trời mây khói
Ngày đó có say [D] duyên vượt biển [E7] ngoài
Trùng dương ơi giữ [A] kín cho lâu [D] đài tình [A] đôi.

Ngày [A] đó có em [D] ra khỏi đời [E7] rồi
Và [A] mang theo trăng [E7] sao chết cuối [A] trời u tối
Ngày đó có anh [D] mê mải tìm [E7] lời
Tìm trong đêm rách [A] rưới cơn mơ [D] nào lẻ [A] loi
Ngày đôi ta [D] chôn vơi [E7] tiếng hát [A] đã lạc loài
Chôn [D] kín tiếng thơ [A] rơi, ngậm ngùi [D] rơi [A]
Ngày đôi môi [D] thương môi [E7] đã xé [A] nát nụ cuối
Ôi [Dm] những cánh tay ngỡ ngàng tả [A] tơi [Dm] (ớ ơ [E7] ờ)

Ngày [A] đó có bơ [D] vơ lạc về [E7] trời
Tìm [A] trên mây xa [E7] khơi có áo [A] dài khăn cưới
Ngày đó có kêu [D] lên gọi hồn [E7] người
Trùng dương ơi có [A] xót xa cũng [D] hoài mà [A] thôi.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: