Mùa thu xa em (Ngô Thụy Miên) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Ngày [D] đó có một lần đôi môi [Em] em khẽ hỏi [D] anh
Tình yêu như chăn [A] gối hay hương [A7] đêm
Ngày [D] đó có một lần khi đôi [Em] môi chợt tìm [D] môi
Tình yêu như giông [A7] tố qua bốn [D] mùa.[D7]

ĐK: Bây [G] giờ là mùa thu Pari không có [D] em
Bây giờ mình xa nhau cuộc đời thôi vắng [A] tênh
Em [Em] ơi đừng khóc [G] nữa, đừng tiếc [D] nuối làm gì
Em [Gm] ơi tìm đâu thấy đời đã [A] vỡ như [D] mơ.

2. Rồi mai tóc bạc đầu qua bao [Em] nhiêu cuộc bể [D] dâu
Tình xin không gian [A] dối không quên [A7] mau
Dù [D] mai cuối cuộc đời ta cho [Em] nhau chuyện tình [D] đau
Tình xin không im [A7] tiếng qua bốn [D] mùa.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: