Mùa thu không bao giờ chết (Trần Văn Bùi – năm: 1971) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Có [Am] anh đi vào [A7] đời
Có [Dm] anh đi vào [F] đời khi mùa thu [E7] tới
Nụ [Am] cười, nụ cười lệ ướt hoen mi
Nụ [Dm] cười gian dối tình [Am] si [F]

ĐK:
Ôi mùa [G] thu ôi mùa [Dm] thu
Mùa [E7] thu không bao giờ [C] chết
Không bao giờ [F] chết anh nhớ không [Am] anh
Ôi mùa [G] thu yêu anh đời [F] đời
Yêu anh đời [Am] đời cuộc tình [Dm] thu còn [Am] đây.

3. Tiễn [Am] anh ra khỏi [A7] đời
Tiễn [Dm] anh ra khỏi [F] đời nghe hồn chơi [E7] vơi
Một [Am] lời, một lời vàng đá khắc ghi
Ngàn [Dm] đời ôm mối tình [Am] si

* [Dm] Ôi mùa [E7] thu mùa [Am] thu không bao giờ [E7] chết
Không bao giờ [F] chết anh [Am] ơi.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: