Mùa đông binh sĩ (Phan Huỳnh Điểu – năm: 1946) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Mùa đông [Dm] gió lạnh [C] lùng, gió lạnh [F] lùng [A7]
Chim thôi [Gm] bay nhìn mưa [Dm] gió hãi [A7] hùng
Ngoài [Dm] xa, ngoài biên cương bao chiến [Bb] binh
Ôm súng [Gm] buồn nhớ quê [Dm] hương

Trời [A7] gió, gió chi [Gm] cho thêm lạnh [Dm] lùng
Thân chiến sĩ [A7] nơi chiến [Dm] trường [C]
Mưa đông theo [Bb] gió thét [A7] gào [Gm]
Vi vu buồn [Dm] thổi lá cành
Buồn vương đây [Bb] đó, chiến [A7] binh người [Dm] ơi!

Nào [Dm] ai đang ấm [Gm] no, thấy chăng ngoài chốn [A7] xa [Dm]
Một đoàn hùng binh trấn biên [Gm] cương lạnh [Dm] lùng với xa [A7] nhà
Nhìn thấy gương xả [Gm] thân lòng đau [A7] xót
Thương người chốn [Dm] xa.

2. Miền sơn [Dm] cước gập [C] ghềnh gió ào [F] ào [A7]
Muôn quân [Gm] Nam ngoài mưa [Dm] gió thét [A7] gào
Đường [Dm] đi đầy cheo leo bên núi [Bb] cao
Vang tiếng [Gm] hò giữa mưa [Dm] đông.

Trời [A7] rét toán quân [Gm] binh không ngại [Dm] ngùng
Cơn gió bão [A7] tê tái [Dm] lòng [C]
Xông pha thây [Bb] xác màu [A7] thù [Gm]
Gươm thiêng nguyền [Dm] giữ giống dòng
Thầm mưa băng [Bb] gió, xá [A7] chi mệnh [Dm] vong

Nào [Dm] ai đang ấm [Gm] no, nhớ công người chiến [A7] binh [Dm]
Mùa đã về đông chốn biên [Gm] cương lạnh [Dm] lùng với xa [A7] nhà
Nhờ gió thôi bớt [Gm] reo niềm ai [A7] oán
Thương người chốn [Dm] xa.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: