Một ngày vui mùa đông (Lê Uyên Phương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[D] La lá [G] là la [A7] là lá la là [D] la
[D] La lá [G] là la [A] là lá la là [A7] la

Em lên ngày [D] mai [G] đường gió trăng cài
Mong em từng [A7] giây rộn ràng như [D] ngây [G]
Ô hay mùa đông mà xuân [A7] đã lâng [D] lâng [Gm]
Ô hay mùa đông mà mai đã lên [A7] bông
Vì gót chân [D] in dấu ân [A7] tình
Hoa lá ngỡ như mùa [D] xuân mùa xuân [A7] ái [D] ân.

Nhưng trên thềm gác chờ đến trăng [G] tà
Em ơi vì [A7] đâu hẹn rồi thờ [D] ơ
[G] Xuân sang rồi sao mà hoa [A7] nở không [D] tươi
[Gm] Xuân qua rồi sao mà tim đã đơn [A7] côi
Vì đã cho [A7] nhau những mong chờ
Hãy nở để quên tình [D] yêu tình yêu nhớ mong.

[G] Qua hôm sau nghe [D] gió thoảng như đi [G] mau
Mây trắng đã trao cho nhau những ái [A7] ân không [D] màu
[G] Khi không yêu đâu [D] biết nắng hay phai [G] nhanh
Đâu biết mắt hay long lanh khi ái [A7] ân tan [D] tành
Rồi đến ngày [A7] kia ga buồn chờ mãi người [D] yêu thềm ga [A7] vắng [D] tanh.

Ai như người [D] yêu màu áo mây [G] chiều
Ai như người [A7] yêu lạnh lùng cô [D] liêu
Ô hay vì [G] sao mà em [A7] đến nơi [D] đây [Gm]
Ô hay vì sao mà em nhớ hôm [D] nay [A7]
Vì trót yêu anh áo vai gầy không nỡ
Để anh mùa [D] xuân mùa xuân [A7] nhớ [D] mong.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: