Mộ khúc (nhạc Phạm Duy, thơ Xuân Diệu – năm: 1962) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Hôm [G] nay trời nhẹ lên cao
Trời nhẹ lên [C] cao, tôi [G] buồn
Ô hay, chẳng hiểu vì sao
Chẳng hiểu vì [C] sao, tôi [G] buồn.

Tôi [G] buồn, nhìn lá hồng [D7] tuôn
Lặng rơi ngoài [C] ngõ, ngõ [D7] thuôn
Sương trinh rơi [C] kín từ nguồn yêu [Bm] thương
Sương trinh rơi [D7] kín từ nguồn yêu [G] thương.

Phất [C] phơ hồn của bông [D7] hường
Trong hơi phiêu [G] bạt còn vương máu [D7] hồng
Nghe [G] chừng gió mới qua [C] sông
Em bên lau [Cm] lách thuyền không vắng [G] bờ.

Không [Gm] gian như có dây tơ
Bước đi sẽ [Eb] đứt động hờ sẽ [Gm] tiêu
Êm [G] êm chiều còn ngẩn ngơ
Chiều còn ngẩn [C] ngơ ơi [G] chiều.

Hiu hiu lòng chẳng làm sao
Lòng chẳng làm [C] sao, sẽ [G] buồn.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: