Màu tím hoa sim (nhạc Duy Khánh & Trọng Khương, thơ Hữu Loan) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Ngâm thơ:
Nàng có bao người anh đi bộ đội
Những đứa em nàng, có em chưa biết nói
Khi tóc nàng xanh xanh.

Khi tóc nàng xanh [E] xanh
Tôi người chiến [C#m] binh xa gia [B7] đình
Yêu nàng như tình yêu em [E] gái
Ngày hợp [A] hôn nàng không đòi may áo [C#m] cưới
Tôi mặc đồ quân [Abm] nhân
Đôi giày đinh bết [C#m] bùn [B7] đất hành [E] quân
Nàng cười xinh [A] xinh bên anh chồng độc [C#m] đáo
Tôi ở đơn vị về cưới [F#m] nhau xong là [B7] đi.

Ngâm thơ:
Từ chốn xa xôi nhớ về ái ngại
Lấy chồng đời chiến chinh
Mấy người đi trở lại
Mà lỡ khi mình không về
Thì thương người vợ chờ bé bỏng chiều quê

Nhưng không [E] chết người trai khói [B7] lửa [Abm]
Mà chết người gái nhỏ hậu [E] phương
Tôi về không gặp [B7] nàng
Má tôi ngồi bên mộ [A] con đầy bóng [B7] tối
Chiếc bình hoa ngày [B7] cưới
Thành bình hương tàn lạnh vây [E] quanh.

Tóc nàng xanh [Em] xanh
Ngắn chưa đầy [B7] búi
Em! em ơi giây phút [Em] cuối
Không được nghe em [Em] nói
Không được trông thấy [C] nhau một [Em] lần [Am]
Ngày xưa nàng [Em] thích hoa sim tím
Nàng vá cho [B7] chồng tấm áo ngày [E] xưa

Một chiều rừng [B7] mưa
Ba người anh từ chiến trường đông [Abm] bắc
Được [A] tin em gái [C#m] mất trước tin em lấy [B7] chồng
Trời gió sớm thu về, gờn gợn nước [E] sông [B7]

Đứa em nhỏ lớn [E] lên ngỡ ngàng trông ảnh [B] chị
Khi gió sớm thu về cỏ vàng quanh mộ [B7] chí [E]
Nhưng chiều hành [A] quân [C#m] qua những đồi sim [F#m]
Những đồi hoa sim tím cả chiều hoang ôi biền [B7] biệt

Nhìn áo rách [C#m] vai, tôi hát trong màu [B7] hoa
Áo [C#m] anh sứt chỉ đường [E] tà
Vợ anh chết [B7] sớm mẹ già chưa [E] khâu

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: