Màu mắt nhung (Đức Huy) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Con [C] đường trơn [Em7] ướt tiễn [Dm] em ra đi chiều [Am] nay
Mùa thu mưa [F] bay vùi [G] trong mắt em đợi [C] chờ
Chờ em nơi hẹn [F] cũ, chờ em trên lối [C] xưa
Một ần yêu [F] thương cho [C] nhớ nhung làm [G] cơn mưa.

Em về nơi [Em7] ấy thiếu [Dm] em vắng đi ngày [Am] vui
Này em yêu [F] ơi dù [G] cho cách xa nghìn [C] trùng
Mong rằng em đừng [F] quên, nơi đây có một [C] người
Còn yêu [F] em màu mắt nhung tuyệt [C] vời

Màu mắt [G] nhung anh đã [Dm] yêu,
và anh [F] sẽ mãi yêu trọn [C] đời
Màu mắt [G] nhung, ôi màu mắt [C] nhung
Anh trót [G] yêu

Em về chốn [Em7] ấy có [Dm] hay nơi đây có một [Am] người
Vòng tay đơn [F] côi về [G] ôm gối chăn đợi [C] chờ
Chờ em nơi hẹn [F] cũ, chờ em trên lối [C] xưa
Người tôi [F] yêu màu mắt nhung tuyệt [C] vời

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: