Mai sau soi thấy vết thương tôi còn (nhạc Nguyễn Minh Hải, thơ Du Tử Lê) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Intro: [F#m] [C#m] -[D] [Bm] -[E] [A] -[E] [A]

Gọi [A] tôi tiếng gọi bồi [C#m] hồi
Đêm mưa góc [B] phố, người ngồi ghế [E7] khuya
Vầng [D] trăng tôi cũ chia [F#m] lìa
Em đi cuối [Bm] sớm ai [E7] về về đầu [A] hôm

Gọi [A] tôi tiếng gọi rầu [C#m] rầu
Chim bay mỏi [B] cánh ngựa sầu gió [E7] sương
Người [A] xưa gương cũ ai [F#m] còn
mai sau soi [Bm] thấy tôi [E7] còn còn vết [A] thương

Gọi [D] tôi tiếng gọi buồn [Dm] tênh
Nhân gian thăm [A] thẳm ngọn nguồn cũng [Bm] xa
Người về cây cỏ tháng [E7] ba
Hồn tôi tháng [A] bảy [E7] mưa sa đầm [A] đầm

Gọi [A] tôi tiếng gọi tiêu [C#m] trầm
Trái tim nhật [Bm] nguyệt mái hồn tử [E7] sinh
Núi [F#m] sông đốm lửa cuối [D] ghềnh
Cõi âm ký [Bm] ức, [E7] cõi trần lát [A] dao

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: