Lúc mới yêu (Đức Trí) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. [Am] Có trái [G] tim mới biết [F] yêu, mới biết [E7] vui, mới biết [Am] buồn
Biết nhớ [G] nhung, có những [F] khi đứng thẫn [E7] thờ hát một [Am] mình
Ngày đầu gặp [C] nhau ôi sao [G] lòng thấy nao [Am] nao những vấn [Em] vương đến nhẹ [F] nhàng
Nhìn [G] nhau, nghe bồi [Dm] hồi thật [G] lâu phút ban [Am] đầu.

2. [Am] Những dấu [G] yêu ấy thoáng [F] qua cứ ngỡ [E7] như mới hôm [Am] nào
Có trái [G] tim đã biết [F] mơ, đã biết [E7] mong, đã biết [Am] chờ
Tình đầu em [C] đến sao quá [G] nhanh những nhớ [Am] thương đã quá [Em] nhanh đến không [F] ngờ
Giờ [G] em vui [Dm] cười thật hồn [G] nhiên phút mong [Am] chờ.

ĐK:
[F] Lúc mới [C] yêu thật [F] vui biết bao [C] nhiêu
Ngày [Dm] tháng mới [Am] yêu đẹp [Dm] ôi biết bao [Am] nhiêu
Em [F] sợ ngày buồn lại [G] mang tình đi [C] mất. [Em]

[F] Nên mỗi [C] khi mình [F] vui phút bên [C] nhau
Em [Dm] vẫn nắm [Am] tay như [Dm] lúc mới quen [Am] nhau hôm [F] nào
Ước cho mình [G] mãi như ban [Dm] đầu đẹp [E7] thay tiếng yêu [Am] đầu.

* [Am] Có trái [G] tim đã biết [F] yêu, đã biết [E7] ghen, đã biết [Am] buồn
Vẫn ước [G] mong những dấu [F] yêu sẽ mãi [G] luôn giữ trong [Dm] lòng
Tình [E7] luôn giữ trong [Am] lòng.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: