Lời ru của mẹ (Nguyễn Kim Tuấn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

1. Đêm về gió [Am] ru hời nghe lời hát ru
Xưa mẹ hát ru rằng đất rồng [F] tiên nuôi [G] ta khôn [C] lớn
[Am] Thương mẹ hát ru lời qua muôn vạn kiếp xưa
Câu kinh mẹ hát ru bốn nghìn [F] năm thoát thai thành [Am] ngườị

ĐK1: [F] Ru [G] mẹ hát [Am] ru hời [F] vang [G] tận mãi [Am] xa
[F] Ru [G] lời nước [Am] non tiếng quê [D] hương con cháu hùng [E] vương
[Am] Như [G] dòng sữa [Am] trong chảy thành [F] sông thấm [G] chung một [C] dòng
[Am] Yêu bầy trẻ ngoan mẹ ru [F] con ngủ say mộng [Am] vàng

Hò: Hò ơi bên ngoài gió thổi nam non con đà say giấc hò ơi
Con đà say giấc hò ơi con đà say giấc mẹ còn hát rụ ….

2. Đêm về gió [Am] ru hời nghe lời hát ru
Xưa mẹ hát ru rằng những khổ [F] đau cưu [G] mang mẹ [C] gánh
[Am] Nên lời hát ru buồn như tiếng buồn nước non
Nay con đã lớn khôn những lời [F] ru thấm sâu vào [Am] lòng

ĐK 2: [F] Như [G] hồn núi [Am] sông này [F] xa [G] tận biển [Am] đông
[F] Qua [G] miền giá [Am] băng tiếng ru [D] con văn hiến ngàn [E] năm
[Am] Vang [G] động bốn [Am] phương lời mẹ [F] như thánh [G] kinh nguyện [C] cầu
[Am] Cho ngày sáng tươi bầy trẻ [F] thơ hát ru lời [Am] vàng

Hợp âm guitar sử dụng

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: