Lời cuối (Từ Công Phụng – năm: 1968) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[E] Thôi đừng tìm đến nhau làm [B7] gì
[E] Thôi đừng nhìn nhau [B7] nữa mà [E] chi
Đường về ngày mai xa lắm
Tương [B7] lai chưa vừa tầm hái tay [E7] này
Trời đọa đày cho cay đắng
Nên [B7] ta không còn nương cánh nhau mà [E] đi [A]

Đường về nhà em xa [F#m] lắm
Xin [A] tình người đừng dối [E] gian thêm buồn [A]
Kỷ niệm nào như muốn khóc
Nên [E] tôi [F#m] xin một lần được trao hết cho [E] nhau
Bằng một lần đôi mắt nai [B7] tơ
Xin yêu nhau như [C] tuổi ngây [E] thơ

Thôi đừng tìm đến nhau làm [B7] gì
[E] Thôi đừng nhìn nhau [B7] nữa mà [E] chi
Đường vào ngày mai sỏi đá
[B7] Thôi em về quên hết đi ngày [E] xưa.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: