Lời cuối cho người tình phụ (Tú Nhi) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. [Dm] Em! Sao em đã nói yêu [F] tôi
Em! Sao em đã nói thương [Gm] tôi
Hôm [Dm] nay em đi em đã đi [Bb] rồi
Bao nhiêu yêu thương em đốt tan [A7] rồi

2. [Dm] Yêu, tôi yêu yêu tóc em [F] xanh
Yêu, tôi yêu đôi mắt long [Gm] lanh
Sao [Dm] em sao em nỡ bỏ cho [Bb] đành
Em ơi em ơi không nhớ sao [Dm] em

ĐK: Tôi thương em thương nhớ em [Bb] nhiều người có [A7] hay
Chân [Dm] bơ vơ tôi bước đi [F] tìm trong chiều [Gm] nay
[F] Em! Sao em quên, quên lời [A7] hứa
Sao em [Bb] quên, sao em quên, em đã quên tôi [A7] rồi

3. [Dm] Em! Thôi em em cứ đi [F] đi
Em! Tôi xin em chớ quay [Gm] về
Cho [Dm] tôi cho tôi yên giấc ê [Bb] chề
Cho tôi cho tôi ru bước u [Dm] mê

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: