Liên khúc Nhẫn cưới (Various) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Trả nhẫn Kim cương – 2. Vòng nhẫn cưới – 3. Trao nhau nhẫn cưới

“Cha mẹ em tham giàu phụ khó. em làm con đành chịu ép duyên

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: