Lẻ loi (Lã Văn Cường) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Sáng [D] nay em ra phố [Am] chợ
Đi [D] về một mình lẻ [A] loi
Sáng [D] mai em ra phố [Am] chợ
Đi [D] về nẻo đường mồ [Am] côi
À [D] ơi ơi [Am] à ơi [D9] à ới [Am] a
À [D] ơi ơi [Am] à ơi [D9] à à [Am] ơi

Tối [D] nay em ra phố [Am] chợ
Đông [D] người mà vẫn lẻ [A] loi
Tối [D] mai em ra phố [Am] chợ
Đông [D] người về một mình [Am] thôi
À [D] ơi ơi [Am] à ơi [D9] à ới [Am] a
À [D] ơi ơi [Am] à ơi [D9] à à [Am] ơi

Đường đời diệu vợi xa [D] xôi
Em còn đi [Esus4] mãi [E7] đến cuối đất [Am] trời
Đi kiếm không [D] rời
Để biết kiếp [Fmaj7] người có còn niềm [Am] vui.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: