Kỷ vật cho em (nhạc Phạm Duy, thơ Linh Phương – năm: 1968) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về.
Anh trở [C] lại có thể [Am] bằng chiến thắng Plei- [C] me,
Hay Đức [F] Cơ, Đồng Xoài, Bình [C] Giã,
Anh trở [G7] về anh trở [Em] về hàng cây nghiêng [G] ngả
Anh trở [Em] về, có khi [G] là hòm gỗ cài [C] hoa,
Anh trở [F] về trên chiếc băng [C] ca
Trên trực [Fm6] thăng sơn màu tang [C] trắng.

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về.
Anh trở [F] về chiều hoang trốn [Fm] nắng
Poncho buồn liệm kín hồn [C] anh
Anh trở [G] về bờ tóc em [D] xanh
Chít khăn [D7] sô lên đầu vội [G] vã. Em [C] ơi!

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về.
Anh trở [C] lại đây kỷ [Am] vật viên đạn đồng [C7] đen
Em sang sông anh cho làm kỷ [C] niệm
Anh trở [G] về anh trở [Em] về trên đôi nạng [G] gỗ
Anh trở [Em] về, anh trở [G] về bại tướng cụt [C] chân.
Em ngại [F] ngùng dạo phố mùa [C] Xuân,
Bên nguời [Fm] yêu tật nguyền chai [C] đá.

Em hỏi [C] anh, em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G7] lời, xin trả [Em] lời [G7] mai mốt anh [C] về.
Anh trở [F] về nhìn nhau xa [Fm] lạ
Anh trở về dang dở đời [C] em
Ta nhìn [G] nhau ánh mắt chưa [D] quen
Cố quên [D7] đi một lần trăn [G] trối. Em [C] ơi!
Em hỏi [C] anh em hỏi [Em] anh bao giờ trở [Am] lại
Xin trả [G] lời, xin trả [Em] lời [G] mai mốt anh [C] về.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: