Không (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[Am] Không, không tôi không còn yêu em [C] nữa
[Dm] Không, Không tôi không [E] còn yêu em [Am] nữa
[Dm6] Không, không tôi không còn yêu em [E] nữa em [Am] ơi.

Tình đời thay trắng đổi [Dm] đen
Tình [G] đời còn lắm bon [C] chen
Tình [F] đời còn lắm đam [Dm6] mê
Nên [E] tình còn lắm ê [Am] chề.

Tình mình có nghĩa gì [Dm] đâu
Tình [G] mình đã lắm thương [C] đau
Tình [F] mình gian dối cho [Dm6] nhau
Thôi [E] đành hẹn lại kiếp [Am] sau.

[Am] Không, không tôi không còn, tôi không còn yêu em [C] nữa
[Dm] Không, không tôi không [E] còn, tôi không còn yêu em [Am] nữa
[Dm6] Không, không tôi không còn, tôi không còn yêu em [E] nữa em [Am] ơi.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: