Không 2 (Nguyễn Ánh 9) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[Dm] Không, không, đến với tôi đến với tôi nữa làm gì.
[C] Không, không, đến với tôi đến với tôi nữa làm [F] gì.
[Bb] Thôi, thôi, tôi van [Gm] xin
Tôi van [A] xin đừng đến nữa tình yêu [Dm] ơi.

Tình yêu cho tôi chi nhiều ngây ngất.
Tình [Gm] yêu cho tôi chi lắm men [Bb] say.
Để tình [A] yêu đem thương đau và nước mắt
Để tình yêu đem cho tôi lắm chua [Dm] cay.

Người ơi cho tôi chi lời ân ái.
Người [Gm] ơi cho tôi chi phút mê [Bb] say.
Để giờ [A] đây ai cho tôi lời cay đắng.
Để giờ đây ai cho tôi lắm phũ [Dm] phàng.

Không, không, đến với tôi đến với tôi nữa làm gì.
[C] Không, không, đến với tôi đến với tôi nữa làm [F] gì.
[Bb] Thôi, thôi, tôi van [Gm] xin
Tôi van [A] xin đừng đến nữa tình yêu [Dm] ơi.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: