Khát vọng tuổi trẻ (Vũ Hoàng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[Am] Đường dài tương lai [G] quê hương đang gọi [Am] mời
Tuổi trẻ [Dm] hôm nay [G] chung tay xây ngày [Am] mới
Dù lên rừng, [G] hay xuống [Am] biển
Vượt bão giông, [G] vượt gian [Am] khổ
Tuổi trẻ kề [Dm] vai [Em] vững vàng chân bước bạn [Am] ơi

“Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho [G] ta
Mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ [E] quốc hôm [Am] nay
Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho [G] ta
Mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ [E] quốc hôm [Am] nay

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: