Kẻ đi tìm mộng (Hữu Xuân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Ta tìm [Am] em như tìm lá diêu bông
Không gặp [Dm] lá chỉ gặp hoa với [Am] cỏ
Không gặp [F] em chỉ gặp người xa [E7] lạ
Nên suốt [F] đời ta làm kẻ đi [E7] rong.

Kẻ đi [Am] rong suốt đời đi tìm [Dm] mộng
Mộng xa [F] vời như [G] lá diêu [C] bông
Em ơi [Am] em đừng vội lấy [Dm] chồng
Chờ ta [E7] nhé trăm [F] năm rồi cũng [E7] gặp
Ta sẽ [Am] đi cùng trời cuối [Dm] đất
Đi tìm [E7] em và tìm lá diêu [Am] bông.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: