Hòn Vọng Phu 2 (Lê Thương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Người vọng [Dm] phu trong lúc gió [F] mưa
Bế [A7] con đã [Dm] hoài công để đứng [C] chờ
[F] Người chồng đi đã [Gm] bao năm chưa thấy [A] về [A7]
Đá [Dm] mòn nhưng [C] hồn chưa mòn giấc [F] mơ.

[Bb] Có [Dm] đám cây trên [F] đồi sống [Gm] trong [A7] trong mơ [Dm] hồ
Ngày nào tròn [Gm] trăng lại [C] nhớ đến tích [F] xưa
[Bb] Khi [Dm] tướng quân qua [F] đồi kéo [Gm] quân [A7] quân theo [Dm] cờ
Đoàn cỏ [Gm] cây hãy còn trẻ [C] thơ cho [G] đến bây [A7] giờ đã [Dm] thành những [Bb] đoàn [Am] cổ thụ [Dm] già
Mà chờ người [Gm] đi mất từ ngàn [C] xưa
Nàng [G] đứng ôm [A7] con xem chàng về hay [Dm] chưa [A7] về hay [Dm] chưa

Có ai xuôi vạn [Bb] lý nhắn đôi câu giúp [F] nàng
Lấy [Am] cây hương thật [Dm] quý, thắp [A7] lên thương tiếc [Dm] chàng [Gm] [Dm] [Gm] [Dm]
[C] Thôi đứng đợi làm [F] chi, [Gm] thời gian có hứa [Am] mấy khi
Sẽ [Dm] đem đến trả đúng [Bb] kỳ những [Gm] người mang [Am] mệnh biệt [Dm] ly.

Trời chuyển mưa trong tiết tháng [F] ba
Suốt [A7] năm nước [Dm] nguồn tuôn đổ xuống [C] “Bà””

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: