Hòn Vọng Phu 1 (Lê Thương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

[Am] Lệnh vua hành quân [F] trống kêu [C] dồn
[E7] Quan với quân lên [Am] đường
[G] Đoàn ngựa xe cuối [Am] cùng [G7] vừa đuổi theo lối [C] sông
[F] Phía cách [Dm] quan [G] sa [C] trường [E7] quan với quân lên [Am] đường
[G] Hàng cờ theo trống [Am] dồn [G7] ngoài sườn non cuối [C] thôn
[F] Phất phơ [Em] ngậm ngùi [Am] bay.

Qua thiên [F] san kìa ai tiễn [C] rượu vừa tàn
[Dm] Vui ca [E7] xong rồi đi tiễn [Am] binh ngoài ngàn
[G] Người đi ngoài vạn [C] lý quan [Em] san
[G] Người đứng chờ trong [C] bóng cô [Am] đơn.

Bên Man [F] Khê còn tung gió [C] bụi mịt mùng
[Dm] Bên Tiêu [E7] Tương còn thương tiếc [Am] nơi nghìn trùng
[C] Người không rời khỏi [Em] kiếp gian [Am] nan
[Em] Người biến thành tượng [F] đá [G] ôm [Am] con.

Vui ra [F] đi rồi không ước [C] hẹn ngày về
[Dm] Ai quên [E7] ghi vào gan đã [Am] bao nguyện thề
[G] Nhìn chân trời xanh [C] biếc bao [Em] la
[G] Người mong chờ vẫn [C] nhớ nơi [Am] xa.

Bao nhiêu [F] năm bồng con đứng [C] đợi chồng về
[Dm] Bao nhiêu [E7] phen thời gian xoá [Am] phai lời thề
[C] Người tung hoành bên [Em] núi xa [Am] xăm
[Em] Người mong chồng còn [F] đứng [G] muôn [Am] năm.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: