Hờn sông Gianh (Lưu Hữu Phước – năm: 1944) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Trên sông chơi [Dm] vơi
Gió đưa hiu hắt [F] từ phương xa [A] vờị
Lan theo cơn [Bb] gió
Bấp [A] bênh trôi máu [F] ai pha hồng dòng [A] sông
Vang theo hơi [F] gió.
Tiếng của [Dm] ai thầm [A7] khóc trên lưng [Dm] sóng
Thôi [Bb] nhắc nhở [F] chi khi Bắc Nam
Đoạn [A] tình, tàn [Bb] sát [A] sinh [Dm] linh

Ôi sông [Dm] Gianh ! Hồn [F] mi than [Dm] khóc ?
Lòng [F] mi đau [Dm] đớn ? Dòng [F] mi căm [Dm] hờn
Vì [A] đâu bao năm nam bắc tranh hùng bạo tàn
Nên nước non [Dm] này chịu mờ [A] ám
Ôi sông [A] Gianh ? lòng [Dm] mi tủi [A] chăng ?
Hồn [Dm] mi hổ [A] chăng ? dạ có buồn [Dm] chăng ?
Chưa [Bb] xóa mất những [A] cơn
Tương [Bb] tàn chưa [Dm] thấy [A] ngày vẻ [Dm] vang

Trên sông xa [Dm] xa
Khói lam nương bóng [F] mây bay là [A] đà
Vươn theo hơi [Bb] khóị
Bóng [A] ai mờ lướt [F] trên sương chiều đìu [A] hiu ?
Không gian u [F] tối
Sát khi [Dm] dâng ngàn [A] lớp che sông [Dm] núi ?
Ôi [Bb] xấu hổ [F] thay
Gương giết nhau một [A] nhà, ngàn kiếp không [Dm] phaị

Ôi sông [Dm] Gianh ! Hồn [F] mi nên [Dm] sánh.
Cùng [F] con sông [Dm] Hát, cùng [F] con sông [Dm] Ðằng ?
Vì [A] đâu mi đang phân rẽ phân dòng Lạc Hồng
Xui ghét nhau [Dm] người cùng nòi [A] giống
Ôi sông [A] Gianh ! lòng [Dm] mi vẫn [A] xanh
Lòng [Dm] mi hiểm [A] sâu dạ chứa hờn [Dm] đau
Mi [Bb] hối tiếc nhưng[A] khi
Tương [Bb] tàn mi [Dm] khóc [A] thời giở [Dm] dang

Ôi sông [Dm] Gianh hồn [F] mi than [Dm] khóc
Lòng [F] mi đau [Dm] đớn lòng [F] mi căm [Dm] hờn

Nghe nhạc: http://www.nhaccuatui.com/bài-hát/hờn-sông-gianh-anh-khoa.aMkmgrl8xEnB.html

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: