Hình ảnh người em không đợi (Hoàng Thi Thơ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Ngày nào em [Em] đến, áo em màu trinh
Áo xinh là xinh, áo [E7] em trong trời [Am] hồng
Là [Em] gió, là [D] bướm, là [C] hoa, là [B7] mây chiều [Em] tà [B7]

2. Ngày nào em [Em] đến, nón em cầm tay
Nón em màu mây, nón [E7] em sao thẹn [Am] thùng
Kề [Em] tai để [D] nói, cùng [C] anh một [B7] câu chuyện [Em] lòng

ĐK: Có [Am] bao giờ, xóa [Em] nhòa, tà áo [C] trắng
Hình dáng, người [Em] em, không ngóng chờ
Một bài [Am] thơ, đẹp thêm, tình duyên trên nón [B7] em

3. Rồi từ hôm [Em] ấy, nón em làm thơ
Nón em dệt mơ, đã [E7] ghi trong cuộc [Am] đời
Hình [Em] bóng người [D] em, mà [C] anh ngàn [B7] năm đợi [Em] chờ.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: