Hiên cúc vàng (Nguyễn Đình Toàn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Đi trên đường phố [Am] này
Nghe như chiều đã [E7] đầy
Cả hồn người thương [Dm] nhớ
Cây cao đổ bóng [E7] dài
Quê [F] hương và cuối [E7] ngày
Chập chờn trong lá [Am] bay

Mùa thu thắp nến hai bên [Dm] đường
[E] hay những tro tàn của tình xa [Am] vắng
[E7] Trời âm u [Am] nắng hay gió tha phuơng
Vẫn mang sầu [E7] riêng về gieo nỗi niềm

Trong vòm cây có tiếng [Am] chim
Trong lòng anh có tiếng [F] em
Điếu thuốc trên [Am] môi còn làn khói [E7] mềm
Âm thầm trong những bước [F] chân
Mơ hồ như có tiếng [E7] ngân
Của một hồi chuông ai oán xa [Am] xăm

Bên hiên người cúc [F] vàng bao [C] nhiêu lần đã [E7] tàn
Còn ngậm màu lưu [F] luyến i đi ngoài muôn [E7] trùng
Xa [F] lâu rồi cách [E7] lòng tình còn hay đã [Am] quên

Một ngày không nữa đang [A] dần qua
Dội từng con [D] sóng trong lòng ta
Bọt bèo trôi đắm nơi trời [A] xa
[E7] Cảnh còn đây… dấu người đã mờ

Đen như con mắt đau [A] cạn khô
Đỏ buồn soi [D] sáng đôi giòng mưa
Người ngẩn trong mưa hay [A] tình xưa
[E7] Làm chưa xong hết cuộc [A] tiễn đưa

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: