Hãy thắp sáng lên (Phan Ngọc Hiển) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Này bạn [D] hỡi hãy thắp sáng [Em] lên
Thắp sáng [A] lên con tim nồng [D] nàn
Này bạn [G] hỡi hãy thắp sáng [A] lên
Ngọn lửa yêu [D] thương

Cuộc đời [Bm] bao tăm tối quanh [F#m] tôi
Đang cần [G] đến ánh sáng chiếu [A] soi
Này bạn [G] hỡi xin chớ lãng [F#m] quên
Ánh nến trái [A] tim cho đời đẹp [D] thêm

ĐK: [Bm] Hãy thắp lên đời [F#m] ta
[G] Hãy thắp cho trần [A] gian
[G] Thắp sáng lên tình [Bm] yêu
Sáng lên niềm [E] tin, niềm tin Giê [A] Su

[Bm] Hãy thắp lên đời [F#m] ta
[G] Hãy thắp cho trần [A] gian
[G] Đốt cháy tan niềm [Bm] đau
Xoá bóng đêm từ [A] lâu vây kín quanh [D] đời

2. Này bạn [D] hỡi hãy thắp sáng [Em] lên
Thắp sáng [A] lên tươi vui đầy [D] tràn
Này bạn [G] hỡi hãy thắp sáng [A] lên
Ngọn lửa hân [D] hoan

Đời hạnh [Bm] phúc khi sống trao [F#m] ban
Đem tình [G] Chúa toả sáng thế [A] gian
Này bạn [G] hỡi xin chớ hững [F#m] hờ
Xin chớ ơ [A] thờ, Chúa đang đợi [D] trông

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: