Hận Đồ Bàn (Xuân Tiên) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Rừng [Cm] hoang vu, vùi lấp bao nhiêu uất căm [Gm] hận thù
Ngàn [Fm] gió ru, [Gm] muôn tiếng vang trong tối tăm [Cm] mịt mù. [Fm] [Bb]
Vạc [Cm] kêu sương, buồn nhắc đây bao lúc xưa [Gm] quật cường.
Đàn [Fm] đóm vương [Gm] như bóng ai trong lúc đêm [Cm] trường về. [Fm] [Bb]

Rừng [Cm] trầm cô tịch đèo [Fm] cao thác sâu
Đồi [Gm] hoang suối reo hoang vắng cheo [Fm] leo
Ngàn [Gm] muôn tiếng âm tháng [Fm] năm buồn ngân
Âm [Cm] thầm hòa bài hận vong quốc [Gm] ca.

Người [Cm] xưa đâu mà tháp thiêng cao đứng như [Gm] buồn rầu.
Lầu [Fm] các đâu [Gm] nay thấy chăng rừng xanh xanh [Cm] một màu. [Fm] [Bb]

Đồ Bàn miền [Cm] Trung đường về [Fm] đây
Máu như loang [Gm] thắm chưa phai [Cm] dấu
Xương trắng sâu [Eb] vùi khí hờn căm khó [Fm] tan
Kìa ngoài trùng [Cm] dương đoàn thuyền [Fm] ai
Nhấp nhô trên [Gm] sóng xa xa [Cm] tắp
Mơ bóng Chiêm [Eb] thuyền Chế Bồng [Fm] Nga.
Vượt [Gm] khơi.

Về [Cm] kinh đô ngàn thớt voi uy hiếp quân [Gm] giặc thù
Triền [Fm] sóng xô [Gm] muôn lớp quân Chiêm tiến như [Cm] tràn bờ [Fm] [Bb]
Tiệc [Cm] liên hoan nhạc tấu vang trên xứ thiêng [Gm] Đồ Bàn
Dạ [Fm] yến ban [Gm] cung nữ dâng lên khúc ca [Cm] về Chàm. [Fm] [Bb]

Một [Cm] thời oanh liệt người [Fm] dân nước Chiêm
Lừng [Gm] ghi chiến công vang khắp non [Fm] sông
Mộng [Gm] kia dẫu tan cuốn [Fm] theo thời gian
Nhưng [Cm] hồn ngàn đời còn theo nước [Gm] non.

Người [Cm] xưa đâu, mồ đắp cao hay đã sâu [Gm] thành hào.
Lầu [Fm] các đâu, [Gm] nay thấy chăng rừng xanh xanh [Cm] một màu [Fm] [Bb]

Người [Cm] xưa đâu?
Người [Cm] xưa đâu?
Người [Cm] xưa đâu?

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: