Hai mươi bốn mươi (Y Vân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

Năm anh hai [E6] mươi, em mới sinh ra đời [E7]
Ngày anh bốn [A] mươi, em cũng vừa đôi [E6] mươi
Tình đời nhiều [B9] lúc mỉa mai,
Cuộc đời nghìn [A6] đắng nghìn cay, vui đó sầu [E6] đây.

Khi em còn trong [Em7] nôi anh đã lo việc đời,
ôi hai mươi năm u hoài
Ðầu vừa điểm [Am7] phai, gặp nhau tưởng duyên may,
Ngờ đâu tình duyên đã lỡ rồi
Lỡ tuổi lỡ [B7] thời, nay ta không xứng [Am7] đôi,
Thôi thôi chờ kiếp [Em7] sau.

* Năm anh hai [E6] mươi, em mới sinh ra đời [E7]
Ngày anh bốn [A] mươi, em cũng vừa đôi [E6] mươi
Tình đời nhiều [B9] lúc mỉa mai,
Cuộc đời nghìn [A6] đắng nghìn cay, thôi thế là [E] thôi.

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: