Hai Lúa cầu hôn (Huy Thái) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Bằng lòng đi [Dm] em bằng lòng đi [G] em
Anh và em cùng thưa tía [C] má
Bằng lòng đi [Dm] em bằng lòng đi [G] em
Anh sẽ [C] là người rể [Dm] ngoan hiền

[Dm] Nói mãi em [G] không nghe là [Dm] vì anh đây hai lúa
Nói mãi em [G] không yêu hay là chê anh quá [Dm] khờ

2. Bằng lòng đi [Dm] em nè bằng lòng đi [G] em
Gia tài ông cha anh trao [C] hết
Bằng lòng đi [Dm] em bằng lòng đi [C] em
Anh sẽ[C] là chàng lúa [Dm] chung tình

[Dm] Đất cát anh [G] bao la vườn [Dm] anh cò bay thẳng cánh
Tám chín con [G] trâu to ngựa xe sang rước [Dm] em về

* Bằng lòng đi [Dm] em bằng lòng đi [G] em bằng [A7] lòng đi [Dm] em

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: