Giọt mưa trên lá (Phạm Duy – năm: 1965) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

0
(0)

1. Giọt [D] mưa trên [Bm] lá nước [Em] mắt mẹ [A] già
Lã [D] chã đầm [Bm] đìa trên [A7] xác con lạnh [D] giá
Giọt [D] mưa trên [Bm] lá nước [Em] mắt mặn [A] mà
Thiếu [D] nữ mừng [Bm] vì tan [A7] chiến tranh chồng [D] về [D7]

Giọt [G] mưa trên [Em] lá tiếng [D] khóc oa [A] oa
Đứa [G] bé chào [Em] đời cho [A9] chúng ta nụ [D] cười [D7]
Giọt [G] mưa trên [Em] lá tiếng [D] nói bao [A] la
Tóc [G] trắng đậm [Em] đà êm [Bm] ái ru tình [D] già

2. Giọt [D] mưa trên [Bm] lá tiếng [Em] nói thầm [A] thì
Bóng [D] dáng phật [Bm] về xoa [A7] vết thương trần [D] thế
Giọt [D] mưa trên [Bm] lá tiếng [Em] nói tinh [A] khôi
Lúc [D] chúa vào [Bm] đời xin [A7] đóng đanh vì [D] người

Giọt [G] mưa trên [Em] lá tiếng [D] khóc chơi [A] vơi
Thế [G] giới lạc [Em] loài chưa [A9] thoát ra phận [D] người [D7]
Giọt [G] mưa trên [Em] lá cố [D] gắng nguôi [A] ngoai
Nói [G] với loài [Em] người xin [Bm] cứ nuôi mộng [D] dài

3. Giọt [D] mưa trên [Bm] lá bối [Em] rối, bồi [A] hồi
Ráo[D] riết, miệt [Bm] mài, em [A7] biết yêu lần [D] cuối
Giọt [D] mưa trên [Bm] lá bỡ [Em] ngỡ, xôn [A] xao
Cuống [D] quít, dạt [Bm] dào, anh [A7] biết yêu lần [D] đầu

Giọt [G] mưa trên [Em] lá thấp [D] thoáng, bơ [A] vơ
Khép [G] nép, đợi [Em] chờ, xa [A9] cách nhau vài [D] giờ [D7]
Giọt [G] mưa trên [Em] lá dĩ [D] vãng xa [A] xôi
Sớm [G] tối bùi [Em] ngùi, xa [Bm] cách nhau một [D] đời

—————-
Lời tiếng Anh do ca sĩ Dalena trình bày

1. The [D] rain on the [Bm] leave is the [Em] tear of [A] joy
Of the [D] girl whose [Bm] boy re-[A7] turns from the [D] war
The [D] rain on the [Bm] leave is the [Em] bitter [A] tears
When the [D] mother [Bm] hears her [A7] son is no [D] more [D7]

The [G] rain on the [Em] leave is the [D] cry that is [A] torn
Form a [G] baby just [Em] born as [A9] life is be-[D] gun [D7]
The [G] rain on the [Em] leave is an [D] old couple’s [A] love
Much [G] greater now [Em] than when [Bm] they were [D] young

2. The [D] rain on the [Bm] leave pas-[Em] sionate [A] voice
In the [D] final [Bm] choice when [A7] last love is [D] near
The [D] rain on the [Bm] leave is the [Em] voice sur-[A] prised
As it [D] rea-[Bm] lizes its [A7] first love is [D] here

The [G] rain on the [Em] leave is the [D] heart’s dis-[A] tress
Anh a [G] loneli-[Em] ness, as [A9] life passes [D] by [D7]
The [G] rain on the [Em] leave is the [D] last ca-[A] ress
And a [G] tehder-[Em] ness be-[Bm] fore love can [D] die

Hợp âm guitar sử dụng

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: